En un estudi recentment realitzat pel Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC) en referència a la col·lecció que alberga l’Ajuntament de Castelló de la Plana, s’han catalogat 1.230 obres. A continuació, s’hi adjuntaran els detalls d’aquest informe tenint en compte el gènere dels seus artistes.

En aquest primer gràfic es mostra la divisió per blocs de les 1.230 peces en funció del gènere. Demostrant que el nombre més gran d’obres es correspon amb la d’artistes masculins, segons s’observa amb el 63,14% del total. El segon percentatge mostra la quantitat d’obres realitzades per artistes femenines amb un 21,99% del total. Mentre que en l’últim lloc, s’observa que el 14,85% de les peces no existeix la informació suficient per a determinar el gènere de l’artista.
Per tant, existeixen aproximadament 160 obres en les quals es desconeix el nom de l’artista. En canvi, es determina que al voltant de 18 obres conté alguna dada de l’artista, però no prou per a determinar el gènere, per la qual cosa, han sigut classificades com a binàries pel MUCC.

En funció del gènere es pot realitzar el percentatge tenint present un total de 1.049 obres, com es veu en la gràfica:

Així doncs, si no es contemplen les obres catalogades sense confirmar l’autoria de l’artista, el percentatge seria el següent:

Finalment, tenint en compte el total d’obres, així com el nombre de peces dels i les artistes s’ha arribat a la conclusió que hi ha un major nombre d’artistes masculins amb més de dues obres en la col·lecció com es pot observar en la gràfica: