Site icon dones creadores castelló

Teresa Herrador (Castelló de la Plana, 1983)

Aquesta artista visual i il·lustradora insufla vida a cadascuna de les seues històries i personatges amb el llapis.  Per a ella el dibuix és la base del seu art mitjançant el qual tracta de traduir, amb el seu propi llenguatge, una visió pròpia del món. Ella mateixa afirma que se sent més còmoda amb el terme ‘dibuixant’ perquè la seua manera de produir imatges es mou més en aqueix terreny. No li interessa tant proposar un punt de vista radicalment innovador en l’art; de fet el seu treball s’emmarca més aviat en la poètica d’una faedora o artesana. Allò veritablement important en la seua obra és com crea imatges que continguen significat, que no siguen un mer embolcall, i, sobretot, que arriben a emocionar i a connectar amb el públic perquè ha sabut lligar la temàtica de la seua obra amb el territori que l’envolta. I és que per a Herrador, Castelló és una font inesgotable d’inspiració gràcies a la seua estratègica i magnífica situació geogràfica. Així doncs, les seues peces ens ofereixen una connexió immediata amb el paisatge, una circumstància que ha produït que l’artista aprecie el valor de la terra, i conree una visió més romàntica de l’art i la societat, molt més subjecta a l’entorn físic natural.

  1. 1. Mobilhäuser © teresa herrador
  2. 2. Oasis, 2013 © teresa herrador
  3. 3. Mobilhäuser © teresa herrador

*Entrevista a Teresa Herrador d’Irene Gras Cruz en 2014.

Exit mobile version