Ainhoa Salas (Castelló de la Plana, 1989)

El treball d’aquesta artista multimèdia gira entorn de la cultura contemporània i la investigació, seguint un model d’interacció amb el públic. La seua pràctica artística se centra sobretot en les instal·lacions on treballa sobre objectes comuns, cent per cent recognoscibles per la societat, que tracta subversivament per a revelar el sensacionalisme i les estratègies de seducció que usen els mitjans de comunicació, així com denunciar la sobrecàrrega d’estímuls a la qual està sotmesa la ciutadania diàriament sense ser conscients d’això. Així mateix, la seua investigació personal i el seu interés apunta directament a l’ús de capacitats, mitjans i materials alternatius de l’usuari/a envers el control de les interfícies. És a dir, que Salas i el seu art se centra en les persones i la seua relació amb les noves tecnologies que ens envolten i conformen les nostres vides.

Peces mecàniques que responen a estímuls, en els quals el ritme i el flux es repeteixen gràcies a sensors i a la programació informàtica. Sense dubte, un estil molt particular en la qual l’artista juga a apropiar-se i a descontextualitzar coses que es troba, creant màquines absurdes, on aquests objectes i artefactes adquireixen una nova dimensió formal i estètica, transformant-se en objectes cridaners i atractius que, en la instal·lació, conformen un espai fresc i dinàmic, no exempt d’ironia.