Gema Quiles Benedito (Vila-real, 1994)

El seu treball sorgeix de la inquietud d’acumular molts elements en un mateix espai. Amb un marcat caràcter acumulatiu, la seua obra se centra en la repetició del motiu dins d’un ordre establit que varia en funció del ritme compositiu, generant agrupacions d’elements que s’assemblen. Per tant les seues peces mostren una petjada col·lectiva dins del mateix suport que deixa aflorar una sèrie de relacions que es van formant gradualment. Allò veritablement important és el nexe i la comunió dels components que conformen la seua obra, on a poc a poc es va aprofundint en les relacions que sorgeixen en els diferents quadres. És a dir, destaquen els vincles interns dels personatges dins de l’obra i en el diàleg que s’estableix en igual mesura tant amb el/la visitant com amb la resta de les peces. Així doncs, en la seua obra es contraposen els elements individuals amb els col·lectius, enfrontant als subjectes representats amb la mirada del públic, que es presenten davant de nosaltres en tensió sense saber si seran o no observats. Així doncs, l’imaginari artístic personal de la seua obra i la idea de multitud pictòrica va mutant en diferents vessants en funció del que envolta a la mateixa imatge que es comprén de manera atemporal.