Geles Mit [Mª Angeles Parejo Sánchez] (Castelló de la Plana, 1969)

La seua obra fotogràfica explora diverses estratègies narratives i aborda la relació entre imatges i paraules, ja que el seu interés pel llenguatge i la participació del text escrit en el visual són l’eix del seu treball fotogràfic des de fa diversos anys. Un àmbit que ha desenvolupat també en diversos assajos sobre aquesta relació d’imatge-text com El título en las artes plásticas. La imagen desvelada por el nom- bre (2002), El tercer texto. Imagen y relato (2008) o els llibres col·lectius El arte necesita de la palabra (2008) i Los últimos 30 años del arte valenciano contemporáneo (2012).