Amparo Dols Marzá (Castelló de la Plana, 1949)

Domini del minimalisme geomètric com un llenguatge d’universalitat absoluta: el rigor de la línia i dels seus eixos perpendiculars.
L’elegància dels seus rectangles rotunds i severs de traçat no és més que un món de sensibilitat, fins i tot de fantasia, que trobem en l’interior de les combinacions de color que tenyeixen aquestes planxes d’òxids d’incomunicació. És possible penetrar en l’ànima del ferro, indagant un món d’universos subtils. Les veladures superposen camins de pigments de colors.
La pintura d’Amparo Dols crea una finestra des de la qual s’accedeix al seu món ocult, en el que importa el misteri del color com la immaterialitat de les ombres. Evocació de vivències que només apleguen per l’emoció d’un badall de llum, en la veladura d’un color o en l’ombra d’una recta. Caixes, pintures, metàfores que tanquen evocacions de temps propis escrits a la fusta i viscuts.