Beatriz Mon [Beatriz Pascual Mon] (Castelló de la Plana, 1963)

El projecte d’aquesta artista multidisciplinària es basa en experiències autobiogràfiques. Sense dubte, un treball amb un relat molt personal que es desenvolupa principalment mitjançant actes performatius que es plasmen en autoretrats fotogràfics i reflexogrames que reflecteixen moments catàrtics. Una reflexió sobre els processos vitals que travessa com a artista tant en la seua vida personal com en la seua pròpia pràctica artística.