Maria Doménech Safont (Castelló de la Plana, 1998)

Els seus projectes revisen la iconografia de la seua infantesa, a través de la qual i amb gran càrrega humorística, aborden inquietuds personals. Entre les quals es troben característiques vinculades amb certa oposició a l’eloqüència i espectacularitat del virtuosisme, l’autoria i l’èxit.

Més informació en els següents enllaços:

* Peces audiovisuals de Maria Doménech