Reis Lliberós Monfort (Sant Joan de Moró, 1968)

El món de Reis Lliberós ve marcat pel llenguatge femení de l’artista, que vindria a reflectir-se en els materials que empra i com els usa o en la manera d’elaborar les seues obres. Aquest llenguatge li és innat i inherent, alhora que impregna de poeticitat el seu treball.
Així doncs, la seua obra se centra en la forma que té l’artista d’expressar-se mitjançant la paraula, escriptura i, per extensió, el llibre; que, en algunes ocasions, li permet jugar amb el paper, les paraules. En definitiva, Lliberós juga amb les idees i els somnis, gràcies a la subtilesa del seu tractament i el doble sentit que confereix a les seues peces.

  1. 1. El bosc sense nom, 2010. © reis lliberós
  2. 2. detall S.T., 2013. © reis lliberós
  3. 3. Espai de llum, 2018. © reis lliberós
  4. 4. Naufragi d’una carta II, 2013. © reis lliberós