Site icon dones creadores castelló

Lucía Moya (Castelló de la Plana, 1988)

L’artista pretén crear i mantenir un diàleg entre la instal·lació i l’obra gràfica, sense que el gravat perda la seua essència, multiplicant les seues possibilitats conceptualment i expositivament. Treballa extraient l’obra gràfica del seu suport tradicional, el paper, que trasllada a una altra mena de suports en forma d’instal·lacions. Moya està acostumada a treballar de forma molt polida perquè en el gravat és essencial, ja que els materials són especialment costosos i delicats, per aquest motiu les seues obres resulten tan pures, delicades i elegants. Li interessa allò efímer i volàtil, així com tracta d’integrar la lleugeresa i la fragilitat dels elements de l’espai que ens envolten, travessant els límits del gravat sense perdre el seu particular estil. La seua obra planteja una revisió del gravat i ofereix una nova mirada molt més contemporània i actual que contrasta amb la tradició plàstica heretada.

  1. 1. C/B, 2019 © lucía moya
  2. 2. Part of/, 2019. © lucía moya
  3. 3. Seres Flotantes 1/1, 2017. © lucía moya
  4. 4. Soul, 2020. © lucía moya

Exit mobile version