Altea Grau (Castelló de la Plana, 1985)

L’obra d’Altea Grau explora les confluències entre diferents llenguatges poètics. Mitjançant idees lligades íntimament al concepte de pàgina, com la dualitat, el ressò, el reflex i la noció de plec, l’artista desenvolupa un discurs propi on la noció de pàgina s’estén convertint-se en un espai expandit. Un espai on la materialitat de la imatge, el text, la tinta i el paper coexisteixen. El seu treball investiga el diàleg que existeix entre les connotacions i idees associades a la pàgina, desafiant i desemmascarant els processos comunicatius convencionals. En la seua obra la intenció és generar significat mitjançant una repercussió simbòlica, realçant les qualitats matèriques que evoca el concepte de pàgina.

Espais diàfans i envolupants que permeten a l’espectador sentir-se part integrant de l’obra. Una obra que es caracteritza per deixar petjades en el mateix acte de confluir. Idees, circumstàncies, propòsits, records, cerques i desitjos que amb el pas del temps s’han anat gestant fins a alliberar-se en el mateix acte de creació. Altea Grau aconsegueix amb  les seues obres conduir-nos per un viatge de sensacions, narrant-nos una història, la seua pròpia, i per a això se serveix de textos, frases i paraules.

  1. 1.Sèrie Poetry of unknown words, 2020. © altea grau
  2. 2.Sèrie Poetry of unknown words, 2020. © altea grau
  3. 3.Windows & Mirrors. Reflections, 2017. © altea grau
  4. 4. Picturing the invisible, 2020. © altea grau

Més informació en els següents enllaços;

*Entrevista a Altea Grau d’Irene Gras Cruz en desembre de 2013.

*Ressenyes sobre exposicions de Altea Grau a Castelló.