Cristina Santos Muniesa (Vila-real, 1990)


L’artista multidisciplinària Cristina Santos centra la seua investigació artística en com percebem i emprem les imatges mitjançant la quotidianitat de les pantalles. El seu treball versa sobre l’avorriment i la necessitat del ser contemporani davant una satisfacció visual contínua. Per tant, se serveix dels continguts existents en la xarxa per a transformar aquestes imatges en una cosa absolutament abstracta, que el/la visitant veu i assimila com una cosa molt més allunyada de la realitat. La pràctica artística de Santos per tant, explora tant el mitjà pictòric com el fotogràfic amb la intenció de fer reflexionar al públic sobre les imatges residuals que es creen amb l’acceleració de la percepció visual, és a dir, aquelles que no arribem a retenir i la interpretació i el significat de la qual ens resulta difícil de digerir, ja que el món ha deixat de ser real tal com es coneixia perquè la seua imatge s’ha imposat. A l’actualitat, la veritat i/o realitat és ara una petjada ambigua del que va ser tàctil i present. Davant de la pantalla, la imatge és ràpida i fàcil de produir, de consumir i planteja moltes preguntes en relació a la seua recopilació i conservació, ja que s’acumulen incessantment, qüestionant la incògnita sobre quina i com s’hauria d’arxivar. Un excés que es revela vacu, on l’espectador/a es troba atrapat en una espiral contínua d’excitació visual que aconsegueix confondre i esgotar fins al punt de sintetitzar les imatges i portar-les a l’abstracció.

Todo, 2016. © cristina santos minuesa
Scroll, 2016. © cristina santos minuesa
Splash 2.2.1. l, 2019. © cristina santos minuesa